Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 14.05.2019.

15. maj 2018 11:06 , af Admin Strator
Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt mandag den 14.05.2018 kl. 17.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til ændring af tegningsreglerne
i vedtægternes § 13.
3. Eventuelt.
Der var mødt 3 medlemmer og til dirigent valgtes Henrik Friis Petersen.
Ad. 1 - Dirigenten takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling
var lovligt indkaldt.
Ad. 2 - Bestyrelsens forslag til ændring af tegningsreglerne i vedtægternes § 13 blev endeligt
vedtaget med alle stemmer. 
Ad. 3 - Intet
Dirigenten ophævede mødet.