Ordinær Generalforsamling den 01.03.2023.

8. februar 2023 11:13 , af Admin Strator

Hvidovre Tennis indkalder tll ordinær generalforsamling i klubbens lokale onsdag den 01.03.2023 kl. 18.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Ddn samlede bestyrelse og revision ønsker genvalg.

Under punktet eventuelt ønsker bestyrelsen Godkendelse af at prisen for kontingenter og træning

forbliver uforandret.

Grundet kommende vedligeholdelse af vore indendørsbaner ønskes prisen fra den 01.10.2023 for løstimer

forhøjet til kr. 125,00 og fastbaner med 10%.

Vel mødt

Besyrelsen