Generalforsamling 05.03.2019

17. januar 2019 09:40 , af Admin Strator

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 05.03.2019 i klubhuset kl. 18.00.

Regnskab for 2018 og budget for 2019 er lagt på hjemmesiden som 2 separate nyheder.

Nedenfor dagsorden for generalforsamlingen:

I henhold til vedtægterne for Hvidovre Tennis skal der hermed indkaldes til

ordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag den 05.03.2019 kl. 18.00.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af sekretær/referant.
  3. Formandens beretning for 2018.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af af budget samt fastsættelse af kontingent.
  6. Gennemgang af klubbens politikker.
  7. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen forslag indkommet.

  1. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 8:

Der skal vælges formand og et nyt bestyrelsesmedlem.

Som formand indstilles Lars Tranberg til genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem indstilles Jesper Nielsen.

Nuværende suppleant Steen Mortensen indstilles til genvalg.

Valg af revisorer i henhold til vedtægterne § 15.

Mie Friis Trebbien indstilles til genvalg.

Nuværende suppleant Pamela Jacobsen indstilles til genvalg.