Bestyrelsesmøde.

7. november 2018 09:36 , af Admin Strator

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 06.11.2018.

 

Tilstede:

Lars Tranberg, formand

Thorkel Bering-Jensen, næstformand

Søren Friis Trebbien

Henrik Friis Petersen, kasserer

Fraværende:

Peter Rasmussen.

 

Ad.1 - Det blev besluttet at stille indendørsbane til rådighed for vor kørestol spiller hverdage i dagtimerne og der vil blive stillet bolde til rådighed.

Ad. 2 - Vort klubhus vil blive indrettet med gardiner m.m., ny lås vil blive opsat på vore skabe og Stadion kontaktes vedrørende manglende levering af post.

Ad. 3 - På forespørgsel fra vort 50+ hold blev det besluttet at betale for forplejning i forbindelse med de forestående indendørs holdkampe.

Ad. 4 - Problemer med computeren på kontoret betyder, at vi p.t. ikke kan udskrive nye nøglekort. Det blev besluttet at anskaffe en ny computer.

Ad. 5 - For at kunne tilbyde flere trænere blev det besluttet der sendes 4 - 5 medlemmer i Hvidovre Tennis på trænerkursus 1 hos DTF i 2019. Udgiften på ca. kr. 10.000,00 inderarbejdes i vort budget for 2019.

Ad. 6 - Bestyrelsen vil gerne have mere socialt samvær i klubben. Der vil blive arbejdet med at arrangere en vinsmagning med tilhørende snacks inden afslutning af indendørs sæsonen 2018/19, og inden afslutningen af udendørs sæsonen 2019 overvejes om vi kan tilbyde en klubfest. Udgifterne til disse arrangementer vil blive indarbejdet i vort budget for 2019.

Ad. 7 - Mødet hævet.