Ændring til bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

23. april 2018 10:32 , af Admin Strator
I forbindelse med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har bestyrelse
ændret sig forslag til vedtagelse fra:
"Formand og kasser er bemyndiget til, i sin egenskab af Formand og kasser hver for
sig at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i
økonomiske anliggende"
Til:
"Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen, dog kan formand og kasserer
hver for sige alene tegne foreningen for beløb op til kr. 35.000,00"